• חיסון מרובע

    • פעם בשנה 

 

  • כלבת

    • פעם בשנה

 

  • תילוע

    • פעמיים בשנה

 

  •