top of page

חיסון משושה

  • חיסון I- מגיל 6-8 שבועות

  • חיסון II- בין  9-12 שבועות

  • חיסון III- בין 13-15 שבועות

 

כלבת

  • חיסון ראשון בגיל 16 שבועות

  • חייב לקבל שבב בחיסון הראשון

  • אגרה לעיריה ( אגרת גור עד חצי שנה)

 

תולעת הפארק

  • מגיל 12 שבועות 

 

תילוע

  • ​מגיל 4-6 שבועות

  • חזרה על הטיפול לאחר 10 ימים

 

שעלת המכלאות

 

  • ניתן לפחות 10 ימים לפני שהייה בפנסיון

 

סירוס\עיקור- מגיל חצי שנה ואילך

 

 

 

*  חיסון כלבת מותנה באגרת חובה לעיריה. האגרה משתנה לפי קריטריונים שונים

bottom of page