top of page

ביקורי בית

לביקור בית וטרינרי יתרונות רבים, כשהיתרון הכי גדול הוא רווחת חיית המחמד. יתרונות אחרים כוללים בדיקה רפואית שכוללת את הסביבה הטבעית של חיית המחמד.

באמצעות ביקור בית וטרינרי ניתן לקבל  את כל החיסונים השנתיים והתקופתיים כגון: כלבת,משושה,תולעת הפארק וגם שעלת המיכלאות.

כמו כן ופרט לחיסונים, בכל ביקור בית מבוצעת בדיקה פיסיקלית לאיבחון מחלות, ובדיקה שיגרתית תקופתית.

ניתן גם לבצע בדיקות דם וטיפול במחלות כרוניות בבית.

bottom of page