top of page

משושה שנתי

  • פעם בשנה

כלבת

  • פעם בשנה

  • חובה באגרת עיריה​

​             מסורס\מעוקרת- 53.5 שח

             לא מסורס\מעוקרת- 367 שח

 

תולעת הפארק

  • כל חודשיים או בצורת כדור פעם בחודש

  • לא קשור לתילוע נגד תולעי מעיים

תילוע

 

  • כל 6 חודשים- לפי הצורך

 

שעלת המכלאות

  • 10 ימים לפני שהייה בפנסיון

 

 

 

 

 

*  חיסון כלבת מותנה באגרת חובה לעיריה. האגרה משתנה לפי קריטריונים שונים

bottom of page